Vyhledávání

Možné problémy v průběhu sezóny a jejich řešení

05.07.2014 23:34

Výskyt řas

Řasy mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení vody, kluzké a mazlavé dno a stěny bazénu. Často je doprovází nepříjemný zápach vody.

Možná příčina: Vysoké pH, vysoká teplota bazénové vody, dešťová voda v bazénu, pyly v ovzduší.

Odstranění: Nadávkujte přípravek GUAa-SHOCK, druhý den dávkujte GUAa-OXI a následně GUAa-FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků. Zkontrolujte, jestli je zapnutá filtrace.

Mrtvé řasy budou zachyceny na filtru. Zbytek řas odstraňte vysavačem.

Zákal

Bazénová voda není průzračná, může mít mléčnou barvu, mírně nazelenalou. Bazén nemá jiskru. Zakalení může mít více příčin (přítomnost minerálů, řas, organický zákal aj.)

PŘÍČINA

ODSTRANĚNÍ

Nízké pH, vysoké pH Upravte hodnoty přípravky pH+ a pH-
Velký výskyt bakterií  Dávkujte GUAa-SHOCK
Rozptýlení jemných mechanických nečistot Dávkujte GUAa-FLOCK
Rozptýlení organických sloučenin Aplikujte šokovou dávku GUAa-OXI
Nadměrné dávkování GUAa-FLOCK Zapněte filtr po dobu 24 hodin
Snížená funkce filtračního zařízení  Filtr proplachujte po dobu minimálně 15 min.V případě nutnosti vyměňte pískovou náplň.
   

 Hnědá průzračná voda

 Voda pravděpodobně obsahuje moc železa nebo manganu.

Odstranění: Zkontrolujte pH a při zapnuté filtraci dávkujte GUAa-OXI. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách dávkujte GUAa-FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků.

Voda není jasná, postrádá jiskru

Voda je nedostatečně prokysličená.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. Dávkujte GUAa-OXI a GUAa-FLOCK dle návodu na etiketách.

Průzračně zelená voda

Tento stav je pravděpodobně způsoben vysokou koncentrací mědi.

Odstranění: Zkontrolujte pH a dávkujte GUAa-OXI, následně přidejte odstraňovač kovu. Nepřetržitě filtrujte a po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po dalších 24 hodinách přidejte GUAa-FLOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků.

Smaragdově zelená voda

Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat.

Odstranění: Přidejte GUAa-FLOCK dle návodu na etiketě. Část zhutněných řas ve formě vloček se zachytí ve filtru. Vločky, které klesnou na dno bazénu, vysajte bazénovým vysavačem.

Černé skvrny na stěnách a dně bazénu

Voda byla napadena černými řasami.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu, dávkujte GUAa-OXI a následně GUAa-SHOCK. Dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků. Po 24 hodinách přidejte GUAa-FLOCK. Mechanicky vyčistěte dno a stěny bazénu.

Mléčně bílá voda

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu, dávkujte GUAa-OXI. Po 24 hodinách přidejte odstraňovač kovů. Nejméně po 48 hodinách přidejte GUAa-FLOCK. Doporučujeme preventivně použít stabilizátor tvrdosti.

Usazování vodního kamene na schůdkách a dně bazénu

Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku, které se z ní srážejí ve formě vodního kamene.

Odstranění: Zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu, následně dávkujte GUAa-OXI dle etikety na výrobku. Přidejte odstraňovač kovů, nepřetržitě filtrujte. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách přidejte GUAa-FLOCK. V případě nutnosti postup zopakujte.

Pokud se nepodaří minerální usazeniny odstranit výše popsaným způsobem je nutné vodní kámen odstranit na začátku další sezóny, po úplném vypuštění bazénu a s použitím přípravku na odstraňování vodního kamene.

Koroze kovových částí

Voda má nízké pH.

Odstranění: Změřte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu.

Zpět

© Ekupectví - Všechna práva vyhrazena.

TOPlist