Vyhledávání

Návod na úpravu bazénové vody

05.07.2014 23:33

Před uvedením bazénu do provozu

a) Napuštění bazénu čistou vodou

Před uvedením bazénu do provozu vyčistěte mechanicky prostor bazénu (tj. nádobu bazénu včetně žlábků) od usazenin, vodního kamene a organických nečistot.
Napusťte bazén a zapněte filtrační okruh.
Upravte hodnoty pH na úroveň 7,2-7,6.
Nadávkujte GUAa-POOL Shock: 20 ml/m3 vody přímo do bazénu při zapnuté cirkulaci.
Koupat se je možno po řádném promíchání bazénové vody.

b) Dopuštění zazimovaného bazénu z předchozí sezóny

Vyčistěte mechanicky veškeré dostupné povrchy bazénu.
Dopusťte bazén čistou vodou, upravte pH vody na úroveň 7,2 a zapněte filtrační okruh na 6-8 hodin.
Nadávkujte GUAa-FLOCK: 10-15 ml/m3 vody dle míry znečistění.
Usazené nečistoty na dně bazénu vysajte bazénovým vysavačem. Při zapnuté cirkulaci pravidelně kontrolujte znečištění filtru a provádějte jeho proplach.
Po odfiltrování mechanických nečistot nadávkujte GUAa-POOL Shock: 20 ml/m3 vody.
Koupat se je možno po řádném promíchání bazénové vody a odfiltrování veškerých mechanických nečistot.

Postup úpravy vody v průběhu sezóny

Pravidelné měření a úprava pH – měření provádějte alespoň 1× týdně a hodnoty pH udržujte na úrovni 7,2-7,6.
Vločkování – použitím vločkovače GUAa-FLOCK dle návodu zabezpečíte vyvločkování (sdružení) drobných mechanických nečistot do větších celků, které jsou následně odfiltrovány nebo odstraněny bazénovým vysavačem. Po vyvločkovaní je nutné filtr propláchnout.
Oxidace vody – po odfiltrování vyvločkovaných nečistot z bazénu nadávkujte GUAa-OXI – oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku. Tento zabezpečí zvýšení hladiny kyslíku ve vodě a odstranění organických nečistot.
Dezinfekci vody přípravky GUAa-POOL nebo GUAa-POOL Junior provádějte po výše uvedených aplikacích přípravků. Aplikujte udržovací dávky dle návodu na etiketě.
Fyzikální péče o vodu v bazénu
Podmínkou čistoty bazénu je správná filtrace. Ideální filtrace je realizována pomocí skimmeru a nasávání ze dna bazénu. Přefiltrovaná voda se vrací zpět do bazénu pomocí výtlačných trysek. Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň 2× za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu „mrtvých zón” – míst, kde je voda stojatá. Filtrační zařízení je nutné jedenkrát až dvakrát týdně propláchnout a tím odstranit mechanické nečistoty v něm usazené. Také je třeba pravidelně čistit všechny odpadní nádoby, žlábky a přepadový systém. Drobné usazeniny na stěnách a dně bazénu pravidelně odstraňujte podtlakovým bazénovým vysavačem. U bazénů menších rozměrů se používají filtrace kartušové nebo žádné. V těchto případech je nutné počítat s častější obměnou vody.

Dopouštění nové vody do bazénu

V průběhu letního provozu bazénu je nutno dbát na pravidelnou obměnu vody, jelikož dochází ke kontaminaci nečistotami z okolí, tělními výpotky, tělovou kosmetikou apod. Doporučujeme doplňovat cca 30 litrů ředící vody na 1 uživatele bazénu a den.

Zpět

© Ekupectví - Všechna práva vyhrazena.

Ekupectví - Vaše kupectví online, e-shop Vodňany

TOPlist