Vyhledávání

Slovník pojmů

05.07.2014 23:36

PHMG

PHMG je druh nově vyvinutého víceúčelového kationtového polymeru, který se používá jako dezinfekční prostředek – jedná se o vysoce efektivní baktericid, virucid, fungicid. Neobsahuje toxické látky a není dráždivý. Úspěšně se používá ve zdravotnictví, textilním průmyslu, potravinářském průmyslu a v oblasti úpravy a hygienického zabezpečení vod a povrchů.

Polymer

Polymer je látka sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. Polymery typicky vznikají polymerací nebo polykondenzací. Obvykle je jako „polymer" označován molekulový systém, složený z velkého počtu atomů, vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců.

Správná hodnota pH

Udržování správné úrovně pH je jedna z nejdůležitějších věcí při úpravě vody. Ideální hodnota pH při použití bezchlórové dezinfekce je 7,2-7,6. Pokud pH vody opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků, vylučování solí, vzniku zákalu a korozi kovových dílu či blednutí barev plastu a fólií. Voda s nízkým pH (pH < 7,2) je kyselá, muže poškodit veškeré materiály a působit dráždivě na pokožku koupajících se. Voda s vysokým pH (pH > 7,6) je zásaditá a stává se usadotvorná. V této vodě často vznikají zákaly a prostředí je vhodné pro tvorbu řas.

Dezinfekce vody a likvidace řas

Dávkování dezinfekčních a algicidních přípravků do vody je zcela jistě nutností. Voda se při vyšších teplotách „kazí“ velmi rychle – v řádu hodin se v teplé neošetřené vodě množí bakterie, viry, plísně a řasy. Neošetřená voda je velmi nebezpečná pro vznik a přenos nemocí. Proto i dětské zahradní bazénky, kde se voda mění každý den, potřebují zabezpečení ve formě dezinfekce s algicidním účinkem (prevence a likvidace řas). GUAa-POOL, GUAa-POOL Junior a GUAa-WHIRLPOOL jsou kombinované dezinfekční a algicidní přípravky, které jsou na rozdíl od chlórových prostředků ve vodě stabilní – jejich koncentrace se mění velmi pomalu. Ošetřená voda těmito přípravky je i při ne příliš dokonalé cirkulaci bezpečná a uživatel má jistotu, že mu nehrozí žádné zdravotní nebezpečí.

Oxidace vody

Oxidace vody je proces, který pomáhá odstranit organické látky obsažené ve vodě. Každý člověk vnese při koupání do vody nečistoty (pot, krémy, moč). Tyto nečistoty je možné tímto způsobem odstranit, případně snížit jejich obsah ve vodě. Po oxidaci vody se voda pročistí a projasní. Oxidační přípravek GUAa-OXI je vhodné aplikovat šokově, když voda ztratí jiskru nebo se začne tvořit jemný zákal. Oxidace vody je důležitá součást úpravy vody a vyřeší problém s většinou zákalů vzniklých ve vodě.

Vločkování

Všechny drobné nečistoty, které nedokáže pojmout filtr se vrací přes filtr do bazénu a zůstávají ve vodě. Voda se díky těmto drobným nečistotám může zdát zamlžená, bez jiskry. Polymerový vločkovač GUAa-FLOCK zajistí sdružení těchto drobných nečistot do větších celků – vloček, které se následně zachytí na filtrech, případně klesnou na dno bazénu, odkud je možno je vysát bazénovým vysavačem. Voda se do cca 12-ti hodin po aplikaci viditelně projasní a získá potřebnou jiskru. Nezapomínejte na pravidelný proplach filtrů, zejména po použití vločkovače. Pozor na předávkování, které může způsobit zakalení vody. V takovém případě je nutné vodu v bazénu naředit čerstvou vodou.

Filtrace bazénové vody

Každý dlouhodobě používaný větší bazén by měl být vybaven filtračním systémem, který filtruje bazénovou vodu a účinně ji vrací zpět do bazénu. Výkon filtru by měl umožnit výměnu celého objemu bazénu během 24 hodin. Cirkulace napomáhá účinnému rozmíchání přípravků do celého objemu vody v bazénu a zachytává nečistoty. Doporučená doba filtrace je 6-8 hodin denně dle objemu bazénu a rychlosti filtrace. Filtr je nutné proplachovat minimálně 1x týdně, zejména po použití vločkovače. Pravidelným praním filtrů rovněž dochází k žádoucí výměně vody. U bazénů nad 15 m3 doporučujeme používat filtry pískové, které jsou daleko účinnější než levné kartušové filtry.

Filtrace

Každá vířivka je vybavená filtračním zařízením, zpravidla kartušovým, v některých případech pískovým filtrem. Filtrace by měla být zapnutá před použitím vířivky a minimálně hodinu po jejím opuštění tak, abychom dokonale odfiltrovali drobné částečky nečistot (většinou organického původu), které jsme tam vnesli. Kartušová filtrace se čistí minimálně 1× za 14 dní, při častém (každodenním) používání 1× týdně. Pískový filtr pravidelně pereme (proplachujeme) 1× za 14 dní. Každý uživatel vířivky by měl v průběhu jednoho měsíce vyměnit minimálně 30 % vody (je nutné si uvědomit, že každý koupající se ve vířivce vnese do vody pot, moč, zbytky kůže, případně krémy).

Zpět

© Ekupectví - Všechna práva vyhrazena.

TOPlist